Montaż kotła RBR-K z dwoma niezależnymi układami grzewczym. Pierwszy układ ogrzewa budynek mieszkalny a drugi część kościelną.