KLASTER 5-14kW i 23kW

Szanowni Państwo z dumą informujemy, że od 10.04.2018 konstrukcja Skam-P Plus na palniku ardeo po modyfikacjach oferowana będzie w dwóch wariantach mocy 14 oraz 23kW pod nazwą Klaster-5.Kocioł w nowym wykonaniu,


DO KOSZYKA

Szanowni Państwo z dumą informujemy, że od 10.04.2018 konstrukcja Skam-P Plus na palniku ardeo po modyfikacjach oferowana będzie w dwóch wariantach mocy 14 oraz 23kW pod nazwą Klaster-5.Kocioł w nowym wykonaniu, z nową wersją palnika ardeo eco-burn spełnia wymogi klasy V-ej wg PN-EN 303-5:2012 oraz posiada zaświadczenie Ecodesign/Ekoprojekt zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z dnia 28.04.2015 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

Zapraszamy do składania zamówień na konstrukcję Klaster-5 14 oraz 23kW

Kotły wodne Klaster-5 14 i 23 kW przeznaczone są do przygotowania ciepłej wody w układach centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie przekraczającej 90°C.
Można je stosować w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zarówno grawitacyjnych jak i w obiegu wymuszonym tzw. pompowym.
Przeznaczone są do ogrzewania budynków mieszkalnych, wspólnot mieszkaniowych, małych i dużych gospodarstw wiejskich, warsztatów, obiektów użyteczności publicznej takich jak: urzędy, pawilony handlowe i szkoły, obiekty produkcyjne i inne.

Promocyjna cena detaliczna brutto za model Klaster-5 14kW 8600zł, wykonanie izolacji “standard”, model 23kW w cenie 9700zł

Dobór kotła do instalacji

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Moc cieplna znamionowa kotła tzn. moc trwale uzyskiwana przy spalaniu paliwa powinna być równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła dla ogrzewania budynku lub nieco wyższa (do 10%).

Kotły Klaster-5 14 oraz 23kW mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonego zgodnie z PN-91/B-02413 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania”. W układzie zamkniętym dopuszczalny montaż tylko w przypadku zastosowania wężownicy schładzającej.

Wybór opcji wyjść spalin

Typowe, tylne wyjście standardowo jest zakończone na okrągło pod rurę 160mm

Na zamówienie możliwe górne wyjście spalin w tylnej sekcji kotła

Kosz z lewej lub prawej strony

 
 

Charakterystyka kotłów SKAM-P Plus

L.p. Wyszczególnienie

Jedn.

Typ kotła

14

23
1. Znamionowa moc cieplna

kW

14 23
2. Praca w zakresie mocy kW 4 – 14,7 6,1 – 23,5
3. Powierzchnia ogrzewalna m2 1,9 2,8
4. Zużycie paliwa max* kg/h > 1,88 > 3,03
5. Zużycie paliwa 30% mocy kg/h 0,57 0,93
6. Średnie dobowe spalanie kg 10 – 20 15 – 25
7. Masa zestawu kg 300 320
8. Pojemność wodna dm3 93 105
9. Ciąg kominowy Pa 12 18
10. Min. zalecana średnica komina ceramicznego mm 160 160 – 180
11. Orientacyjna wysokość komina m 4-6 6
12. Ciśnienie robocze

MPa

0,15 0,15
13. Sprawność cieplna   88,7 – 91,4
14. Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia** m2 przy stratach
90-120
W/m2
50 – 120 130 – 180
m2 przy stratach
70-80
W/m2
80 – 160 180 – 300
15. Wysokość korpusu kotła mm 1350 1450
16. Szerokość bez podajnika mm 520 520
17. Szerokość z podajnikiem mm 1180 1180
18. Długość (głębokość) mm 930 930