MINERTU

Autoryzowany dystrybutor kotłów automatycznych z podajnikiem ślimakowym

Adres

Firma: Polna 40 , 44-348 Skrzyszów
Salon: Jastrzębska 218, 44-304 Wodzisław Śląski
NIP: 6471788404 | REGON: 241959523

ING: 86105016051000009137256948

Telefony

+48 721 274 788 +48 607 875 103
Niniejszym oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y że:
 1. Administratorem moich danych osobowych jest F.H.U.MINERTU Grzegorz Lipok z siedzibą w Skrzyszowie ul.Polna 40, z którym można sie skontaktować pod adresem: minertu@gmail.com
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), za które Administrator uznaje: - udzielenia odpowiedzi na niniejszą korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
 3. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie przez Administratora odpowiedzi na korespondencję.
 4. Moje dane osobowe będą przechowywane w zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.
 5. Mam prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych,
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 6. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.